Presentation av K-Fastigheters resultat helåret 2021

K-Fast Holding AB (”K-Fastigheter”) publicerar sin bokslutskommuniké 2021 den 17 februari 2022, före börsens öppnande. Rapporten presenteras via en inspelad audiocast kl. 10.00 samma dag.

Jacob Karlsson, VD, och Martin Larsson, CFO, presenterar resultatet och verksamheten. Presentationsmaterialet (bilder+ljud) kommer finnas tillgängligt på www.k-fastigheter.com/for-investerare/presentation.

Presentationen kommer att hållas på svenska med presentationsmaterial på svenska och engelska. Frågor kan ställas skriftligen via mejl till ir@k-fastigheter.se, svar sammanställs löpande under dagen och publiceras på bolagets webbplats.

Länk till audiocast (https://tv.streamfabriken.com/k-fastigheter-q4-2021).
Länken till audiocasten finns även på k-fastigheter.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Antonsson, IR-ansvarig,
e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

 

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncept­hus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 450 bostäder på flera orter i Öresunds­regionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktions­kapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 8,8 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 00 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com