Presskonferens med Fredrik Reinfeldt, Ingmar Rentzhog, Jakob Trollbäck och ledande näringslivsprofiler om aktuella hållbarhetsutmaningar och lösningar

Pressinbjudan:

Den 18 september anordnas den sjätte upplagan av hållbarhets- och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Årets tema är ”Ett hållbart näringsliv med nästa generation medarbetare, ledare och kunder i fokus”. Vi bjuder härmed in till en presskonferens där föreläsare, paneldeltagare och huvudpartners presenterar sina viktigaste slutsatser och svarar på frågor från media.

Presskonferensen äger rum klockan 15.00-15.30. Pressackreditering är obligatorisk och görs via e-post till media@asustainabletomorrow.se. Följande personer medverkar:
Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister

Jakob Trollbäck, upphovsperson till kommunikationssystemet och den grafiska profilen för FN:s globala hållbarhetsmål
Staffan Hansén, vd för SPP Pension & Försäkring
Kenneth Nilsson, vd för Resurs Bank
Catarina Rolfsdotter-Jansson, journalist och författare med hållbarhetsfrågor som sitt specialområde
Ingmar Rentzhog, vd och grundare av We Don’t Have Time
Philip Warkander, fil. doktor och forskare vid Lunds universitet inom hållbarhetsfrågor och konsumtion
Årets vinnare av A Sustainable Prize, en hållbar entreprenör som representerar nästa generation

– De frågor som A Sustainable Tomorrow tar upp ligger rätt i tiden och innebär nya utmaningar för såväl enskilda, som företag och den geopolitiska arenan. Jag ser fram emot att för fjärde gången tala på hållbarhets- och framtidskonferensen och denna gång främst om det komplicerade världsläget inför en sedvanligt engagerad publik, säger Fredrik Reinfeldt.

– För oss på Resurs som satsar på att inspirera och utveckla morgondagens medarbetare och ledare är årets tema både viktigt och värdefullt. Idag är det en självklarhet att vara en attraktiv arbetsgivare som är relevant och trovärdig inom hållbarhetsfrågor för att locka till sig den bästa kompetensen, säger Kenneth Nilsson.

– Inför Climate Action Week har vi lanserat WeLoveClimateAction.org där individer och organisationer anmäla sitt stöd till de globala klimatmanifestationerna som äger rum 20–27 september. Manifestationerna kommer att sammanfalla med FN:s klimattoppmöte i New York och har potential att bli den största samordnade globala klimataktionen någonsin, säger Ingmar Rentzhog.

– Svenska företag sätter av 500 miljoner kronor om dagen till tjänstepensioner. Det är pengar som ger en enorm kraft att göra skillnad. För att locka framtidens talanger är en stark värdegrund i företaget central, och hållbara tjänstepensioner är en viktig del i att stärka företagets hållbarhetsprofil, säger Staffan Hansén.

Pressackreditering
Tid: 18 september kl 15-15.30

Plats: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11, Helsingborg
Anmälan: Mejla till media@asustainabletomorrow.se

Önskemål om enskilda intervjuer tas tacksamt emot i samband med ansökan om pressackreditering.

För mer information om konferensen se: https://asustainabletomorrow.com.se/arets-konferens/