Prof. Nicholls grupp vid Linneuniversitetet använder deras Attana Cell™ 200 instrument för ett nystartat Covid-19 projekt

Prof. Ian A. Nicholls vid Linneuniversitetet har startat ett projekt för att utveckla ett nytt läkemedel mot COVID-19. Hand grupp har tillgång till Biosafety laboratories class 2 for infectious diseases och laboratorier för studier som involverar humant blod. Den huvudsakliga tekniken de kommer att använda för konceptstudien är deras Attana Cell 200 instruments.

Projektet är i en uppstartsfas och mer information kommer att delges vid ett senare tillfälle. Attana kommer att supportera Prof. Nicholls grupp med vår kunskap för att säkerställa en snabb utveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den XXX 2018 kl. YYY CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.