Radio Innovation genomför kapitalanskaffning för snabb expansion

– Riktad emission och nyemission tillför bolaget 30 MSEK

Svenska teknikbolaget Radio Innovation har tagit in 30 miljoner kronor för att öka expansionstakten, dels i en riktad emission, dels i en nyemission. Pengarna ska användas till att stärka bolagets produktportfölj inom 5G-antenn med förbättrad kapacitet och täckning, anställa nyckelmedarbetare, testa Radio Innovations nya Super Site Hotell-koncept och bygga en prototypfabrik för att kunna testa antennerna samt säkerställa patent och kommersiell global expansion.

Radio Innovations unika teknologi erbjuder antennlösningar som kraftigt sänker kostnaderna för mobil datakommunikation – med upp till 70 procent jämfört med traditionella antenner. Den förbättrar också såväl mobil täckning som datahastigheter, kapacitet och ger en bättre räckvidd. Därmed är det ekonomiskt realistiskt att sudda ut så kallade vita fläckar, i Sverige och runt om i världen.

– Tumregeln är att vår antenn har en räckvidd på sex till sju gånger längre än en traditionell antenn. Nu tar vi nästa steg och utvecklar en antenn för 5G och den beräknas vara klar inom sex till åtta månader, säger Dusyant Patel, VD för Radio Innovation, och fortsätter:

– Vi kommer fortsatt att anställa fler medarbetare och jobba med att bygga vårt varumärke globalt. Vi är stolta och glada för våra både nya och gamla investerare som valt att vara med på vår tillväxtresa att överbrygga den digitala klyftan och radera vita fläckar – både här hemma i Sverige som utomlands.

Radio Innovation har utvecklats i snabb takt under uppmärksammade former. Tidigare i sommar genomförde Radio Innovation tillsammans med Ludvika kommun och det regionala utvecklingsbolaget Samarkand 2015 ett pilotprojekt där man visar att det går att få bra mobiltäckning till en ekonomiskt försvarbar kostnad på platser där detta tidigare saknats. Här tas nu ett nytt steg för att vidareutveckla konceptet med Super Site Hotell-konceptet för att mobiloperatörer ska kunna dela på kostnader inom infrastrukturinvesteringar.

Med den nya antenntekniken blir det möjligt för alla kommunens invånare att både ringa mobilsamtal och surfa på internet på platser där det tidigare saknats täckning. Och inte minst innebär detta att alla kommunens invånare nu kan nå larmnumret 112.

– Vår antennlösning är en redan beprövad teknik och vi vet att den fungerar. Vi jobbar i dag med flera av de största operatörerna i världen. Vi finns exempelvis i Latinamerika, i Mellanöstern och i Sydostasien, berättar Dusyant Patel.

Radio Innovations lösning har fått internationell uppmärksamhet där de som hittills enda svenska företag blivit en del av två internationella acceleratorprogram: Facebook Connectivity och Orange Fab, den franska teleoperatörens utvecklingsprogram.

 Företaget har i dag 20 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm.

För mer information kontakta:

Dusyant Patel, vd Radio Innovation, tel. 0763-41 42 12 eller e-post: dusyant@radioinnovation.net