Radio Innovation genomför kapitalanskaffning för snabb expansion

– Riktad emission och nyemission tillför bolaget 30 MSEK Svenska teknikbolaget Radio Innovation har tagit...