Ragnar Krefting utsedd till ny styrelseordförande i LifeClean International

LifeClean International AB (publ) meddelar idag byte av styrelseordförande med anledning av att nuvarande styrelseordförande Stefan Kramer aviserat sin avgång pga. hälsoskäl. Styrelseledamot Ragnar Krefting har utsetts till ny styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma 2022.

Stefan Kramer valdes in som ordinarie styrelseledamot vid LifeCleans årsstämma den 14 april 2021 och utsågs till styrelsens ordförande vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet. Stefan har, p.g.a. hälsoskäl, meddelat styrelsen att han inte längre kan uppfylla sina åtaganden och därför måste avgå ur styrelsen för att fokusera på sin hälsa och tillfrisknande. Ersättare Ragnar Krefting är en av företagets grundare och har tjänstgjort som ordinarie styrelseledamot i bolagets styrelse sedan start. Bytet av styrelseordförande sker med omedelbar verkan.

”Å hela styrelsens vägnar ber jag att få tacka Stefan för mycket väl utfört arbete och viktiga insatser för bolagets utveckling. Det är väldigt tråkigt att han måste lämna men hälsan går först och vi önskar honom ett mycket snart tillfrisknande”, säger Ragnar Krefting.

Denna information är sådan som LifeClean International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 19:45.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petra Sas, styrelseledamot, LifeClean International AB
E-post:
petra.sas@lifeclean.se
Telefon: +46 72-888 43 83

Om LifeClean International:
LifeClean International grundades år 2012 i samband med ett forskningssamarbete mellan Bolagets grundare och forskare från Örebro universitetssjukhus. Bolaget bedriver forskning, produktion, marknadsföring och försäljning av desinfektions- och rengöringsprodukter. Tillsammans med ledande forskare har Bolaget tagit fram en patenterad spor-, svamp-, biofilm-, bakterie- och virusdödande ytdesinfektion som motverkar multiresistens och är en mindre farlig desinfektion för människa och miljö. LifeClean International har en unik, patenterad och miljövänligare kemisk teknologi som är skalbar inom flera områden. I LifeClean koncernen ingår dotterbolagen Kempartner AB och Kemibolaget Ocean AB som utvecklar och tillverkar tvätt-, disk- och rengöringsmedel. Produkterna har hög effekt och hög miljöstatus. Kempartner är den första klimatneutrala tillverkaren och Ocean var först med ett klimatneutralt tvättmedel. Bolagen fortsätter att målmedvetet arbeta för en hållbar utveckling.