Rättelse av pressmeddelandet: ”Sensidose AB delårsrapport 1 januari – 30 September 2022”

Saknad MAR-etikett samt ett minus tecken saknades på rörelseresultatet i pressmeddelandet som publicerades 2022-11-10

Sensidose utfärdar en rättelse av pressmeddelandet ”Sensidose AB delårsrapport 1 januari – 30 September 2022” som publicerades 2022-11-10.

På första sidan i den fullständiga delårsrapporten hade ett minustecken försvunnit på ”Rörelseresultatet” för första nio månaderna i sammandrag 2022. Det stod att rörelseresultatet var 4 095 (tkr). Korrekt rörelseresultatet är -4 095 (tkr). På övriga ställen i rapporten var rörelseresultatet korrekt angivet,  – 4 095 (tkr) för årets första 9 månader.

Första nio månaderna i sammandrag 2022, i tkr
• Nettoomsättning 5 679 (5 177)
• Tillväxt 9,7% (-0,3%)
• Rörelseresultat -4 095 (-3 674)
• Resultat per aktie -0,53 kr (-0,55 kr)
• Likvida medel 17 708 (6 451)

Tredje kvartalet i sammandrag 2022, i tkr
• Nettoomsättning 1 785 (2 220)
• Tillväxt -19,6% (17,5%)
• Rörelseresultat 202 (-673)
• Resultat per aktie 0,01 kr (-0,10 kr)
• Likvida medel 17 708 (6 451)

Vidare noterades att MAR etiketten endast fanns i pressmeddelandet och inte i rapporten.

Bifogat finns en korrigerad delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022.

Disclaimer
Denna information är sådan information som Sensidose AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022 klockan 08:30 (CET).

För mer information kontakta:

Jack Spira, VD

Telefon: 0722 50 62 72

E-post: jack.spira@sensidose.se

Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.