Rättelse av Sensidose bokslutskommuniké för första kvartalet (jan-mars) 2023

MAR etiketten saknades i den tidigare bifogade delårsrapporten. En korrigerad delårsrapport för Q1 2023 med MAR etikett bifogas här.

     

För mer information om Sensidose, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD
Telefon: 0722 50 62 72
E-post:
jack.spira@sensidose.se
Hemsida: www.sensidose.se

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

Denna information är sådan information som Sensidose är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-05 10:00 CEST.