RÄTTELSE – Biofrigas Sweden AB – Bokslutskommuniké Q4-2021

Biofrigas meddelar härmed korrigering avseende bokslutskommuniké Q4-2021. I bokslutskommunikén angavs att teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 löper från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 juli 2022. Korrekt period är 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022. 

Korrigerad bokslutskommuniké för Q4-2021 bifogas.

För ytterligare information om Biofrigas, vänligen kontakta:

Jonas Stålhandske, VD Biofrigas Sweden AB
jonas.stalhandske@biofrigas.se
070-38 00 838

Annika Sköldberg, CFO Biofrigas Sweden AB
annika.skoldberg@biofrigas.se
070-53 16 571

Om Biofrigas. Biofrigas Sweden AB (publ.) är ett svenskt bolag med säte i Göteborg. Biofrigas grundades 2012 och har utvecklat biogasanläggningen CryoSep. CryoSep ger ekonomiska möjligheter att producera flytande biogas (LBG) även för mindre verksamheter, något som tidigare enbart varit tillgängligt för större verksamheter. Småskalig produktion av flytande biogas passar för användning inom till exempel lantbruk samt i mindre reningsverk och industri. Biofrigas är noterat på Spotlight Stock Market.