Daniel Källenfors ny styrelseordförande i TH1NG

TH1NGs styrelse har idag gjort ett fyllnadsval och beslutat utse Daniel Källenfors till ny styrelseordförande. Daniel Källenfors är medgrundare av TH1NG och har suttit i styrelsen sedan 2018. Styrelsen har även beslutat välja in Erik Hallberg som ny adjungerad ledamot.

Daniel Källenfors har en 20-årig erfarenhet av bank och industri, i huvudsak inom telekom- och tekniksektorn. Sedan 2018 är han även Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö. Han tillträder som styrelseordförande med omedelbar verkan och efterträder tidigare ordförande Paul Rundkvist som väljer att lämna sitt uppdrag av personliga skäl.

– Jag ser fram att fortsätta vara med och bygga upp TH1NG tillsammans med bolaget och övriga styrelsen. IoT-marknaden växer och med vårt förtydligade fokus och starka plattform är vi väl positionerade att snabbt växa på marknaden, säger Daniel Källenfors, styrelseordförande i TH1NG.

– TH1NG är ett spännande och lovande bolag som jag verkligen tror på. Men av personliga skäl behöver jag nu lägga min tid på annat och lämnar därför posten som styrelseordförande. Daniel Källenfors är ett utmärkt val som min efterträdare. Han kommer att tillföra både engagemang och driv i styrelsearbetet, säger Paul Rundkvist, tidigare styrelseordförande i TH1NG.

TH1NGs styrelse väljer även in Erik Hallberg som adjungerad i styrelsen. Han kommer att fungera som rådgivare i syfte att trappa upp satsningen samt utöka kompetensen i styrelsen. Erik Hallberg har tidigare varit VD på Netmore och haft flera ledande roller inom Telia-koncernen. Idag är han bl a styrelseordförande i det finska IoT-bolaget Haltian.

– Jag har följt TH1NG på avstånd och ser den stora potential som finns i bolaget. Jag känner väl till marknaden och ser fram emot att vara med och utveckla bolaget vidare, säger Erik Hallberg, adjungerad styrelseledamot i TH1NG.

Paul Rundkvist kvarstår som ledamot i TH1NGs styrelse fram till bolagets årsstämma den 12 maj. I TH1NGs styrelse sitter nu ledamöterna Mia Forsäng, Robert Nilsson, David Tombs, Paul Rundkvist, Klas Westholm och Lars Österberg, styrelseordförande Daniel Källenfors samt Erik Hallberg som adjungerad ledamot.

TH1NG är en nyskapande IoT- och internetleverantör som erbjuder och utvecklar smarta uppkopplade tjänster och internetanslutning till bland annat företag, industrier, kommuner och fastighetsägare. Genom att kombinera våra två verksamhetsområden möjliggör vi förutsättningar för innovativa lösningar och erbjudanden. TH1NG bildades 2018 och har ca 30 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).

Denna information är sådan insiderinformation som TH1NG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022, klockan 11.42 CET.