VD förvärvar aktier i TH1NG AB (publ)

Klas Westholm, VD i TH1NG AB (publ) har via Westholm Invest AB förvärvat 500 000 aktier i TH1NG AB (publ), listat på Nasdaq First North Growth Market (TH1NG).

Köpeskillingen 1,5kr per aktie. Klas Westholms totala aktieinnehav uppgår efter köpet till 2 518 109 aktier motsvarande ca 9,68% av andelen i bolaget.

För ytterligare information:

Daniel Källenfors
Styrelseordförande, TH1NG AB

E-post: daniel.kallenfors@th1ng.se
Mobil: +46 (0)722 16 78 92

TH1NG UTVECKLAR OCH LEVERERAR SAMHÄLLSKRITISK DIGITAL INFRASTRUKTUR SOM MÖJLIGGÖR SMARTA OCH HÅLLBARA SAMHÄLLEN Med IoT-plattformen IoT Open kan TH1NG, tillsammans med samarbetspartners, koppla ihop alla saker som kommunicerar och därmed möjliggöra framtidens tjänster. Smarta fastigheter, -industrier, -hem, smart vård och -omsorg samt -hållbarhetsutveckling kan samtliga dra nytta av vår teknik och kompetens för att utveckla det smarta samhället som nu växer fram. Genom att knyta samman stora mängder av data från sensorer och andra enheter, kan IoT Open utgöra den centrala knutpunkten i samhället. Digital konnektivitet är grunden för att skapa dessa lösningar och tjänster, och TH1NG erbjuder flertalet olika kommunikationssätt, såsom internetuppkopplingar, M2M, LoRaWAN och NB IoT. TH1NG bildades 2018 och har cirka 20 anställda. Våra kontor finns i Stockholm och Borlänge.