Reserverade Units för Front Ventures aktieägare i Conax Group är nu fulltecknade

Front Ventures AB (publ) portföljbolag Conax Group AB genomför just nu en pre IPO emission där bolaget tar in totalt 15 miljoner sek för att möjliggöra nästa fas i produktutvecklingen. I emissionen var units för ca 3,7 miljoner sek reserverade för aktieägare i Front Ventures, vilka nu är fulltecknade.

Över 100 aktieägare i Front Ventures tog chansen att teckna sig för aktier i fintech-bolaget Conax Group och därav är nu de units som var reserverade för Front Ventures aktieägare fulltecknade.

Conax Groups emission pågår fram till den 30 december 2020 och det finns fortfarande möjlighet att delta i emissionen, dock har Front Ventures aktieägare ej längre rätt till förtur vid eventuell överteckning.

Klicka här för att delta i emissionen och läsa mer om Conax Group >>

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör

Front Ventures AB (publ)
070 – 55 653 54
johan.lund@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures investerar i fintech-relaterade tillväxtbolag genom att tillföra kapital och resurser i syfte att accelerera bolagens nästa steg i sin utveckling. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.