Robert Belkic föreslås som ny styrelseledamot i Storskogen

Valberedningen i Storskogen Group AB har beslutat föreslå att Robert Belkic väljs som ny styrelseledamot på årsstämman den 12 maj 2023. Nuvarande styrelseledamot Bengt Braun har informerat valberedningen om att han avböjer omval.

Robert Belkic, född 1970, är sedan 2012 CFO i Hexagon och har bred internationell erfarenhet inom strategiska frågor,  M&A och finansmarknaden. Robert Belkic har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat fordonsindustrin och utbildningstjänster. Robert Belkic kommer att lämna rollen som CFO i Hexagon i juni 2023.

En mer utförlig presentation av Robert Belkic kommer finnas tillgänglig på Storskogens webbplats så snart kallelse till årsstämman 2023 publicerats.

”Det är glädjande att kunna föreslå Robert Belkic som ny ledamot i Storskogens styrelse. Med gedigen erfarenhet inom M&A och ett decentraliserat arbetssätt, kommer Robert att bidra till Storskogens fortsatta tillväxt och värdeskapande. Vi vill även passa på att tacka Bengt Braun för hans betydande bidrag till styrelsen under de senaste åren”, säger Liv Gorosch, valberedningens ordförande.    

Valberedningens övriga förslag kommer att meddelas i kallelsen till årsstämman som kommer att hållas i Stockholm den 12 maj 2023.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av:

  • Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna,
  • Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna,
  • Dick Bergqvist, utsedd av AMF,
  • Monica Åsmyr, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Därutöver är styrelsens ordförande, Annette Brodin Rampe, adjungerad till valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Liv Gorosch, Valberedningens ordförande
+46 70 433 26 44
gorosch.liv@gmail.com
 

Oscar Stjerngren, IR-chef
+46 70 879 87 69
oscar.stjerngren@storskogen.com

Om Storskogen

Storskogen är en internationell koncern av bolag inom Handel, Industri och Tjänster. Vi är unikt positionerade att med en evig ägarhorisont identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning med en aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen är noterat på Nasdaq Stockholm, har fler än 12 900 anställda och en diversifierad portfölj av bolag med en proformerad årsomsättning på SEK 37,4 miljarder (RTM).