RoosGruppen ökar sitt ägande i FlexQube till 15% av aktierna

RoosGruppen AB, som är Håkan Roos investmentbolag, ökar sitt ägande i FlexQube från ca 5% till ca 15%. RoosGruppen har varit aktieägare i FlexQube sedan december 2018 och har fram tills nu ägt 4,9% av bolaget. Efter den senaste transaktionen som skedde på rapportdagen för FlexQubes tredje kvartal uppgår nu ägarskapet till ca 15%.

FlexQubes VD Anders Fogelberg; ”Det känns otroligt bra att ha med sig en så framgångsrik och långsiktig investerare som RoosGruppen på vår resa med FlexQube. RoosGruppen bidrar positivt till företagets utveckling, inte bara som en finansiell investerare, utan också i vår styrelse genom Mikael Bluhme.”   

Håkan Roos kommenterar; ”Även om utvecklingen under det tredje kvartalet för FlexQube var svag så är detta i vår mening helt relaterat till Covid-19 och vi bedömer bolaget utifrån den takt och utveckling det hade upp till det första kvartalet i år. FlexQube är en långsiktig investering för oss där vi tilltalas särskilt av utvecklingen för automationslösningar inom tillverkningsindustrin. Robotiseringen av materialhanteringen i världens fabriker är ännu i sin linda och företaget har en mycket intressant nisch med sitt modulära och robusta vagnskoncept. FlexQube har redan idag några av världens mest framstående tillverkningsföretag på sin kundlista och tillväxtmöjligheterna är stora.”

Om FlexQube 

FlexQube erbjuder ett unikt och patenterat koncept för design och tillverkning av robusta, modulära och flexibla materialhanteringsvagnar som också kan framföras autonomt. Företaget har tillverkning i Sverige och USA med tillhörande distribution i Europa och Nordamerika. Den 14:e december 2017 listades bolaget på Nasdaq First North i Sverige. 

FlexQube har några av världens största tillverkare inom fordons-, energi-, försvars-, flyg-, vitvaru- och entreprenadmaskinsindustrin bland sina kunder. Några exempel är Volvo Cars, Siemens, Autoliv, Scania, Whirlpool, Eberspächer och Mann+Hummel.

 
För mer information, kontakta VD Anders Fogelberg 

anders.fogelberg@flexqube.com 

+46 702 86 06 74 

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB, telefon +46 8-528 00 399, är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.flexqube.com