Sambla Group utser Per Widerström till ny styrelseordförande för att stödja fortsatt tillväxtresa