SAS stängningskurs igår motsvarar 1,66 kronor justerat för avskiljd teckningsrätt idag

Flygbolaget SAS aktie stängde på 6,12 kronor igår. Det motsvarar 1,66 kronor justerat för
teckningsrätten i nyemission som avskiljs idag den 29 september. En gammal aktie ger rätt att teckna nio nya aktier till teckningskursen 1,16 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 2 oktober till 19 oktober och handel med teckningsrätter sker den 2 oktober till 15 oktober. Företrädesemissionen är på 4,0 miljarder kronor.

Nyhetsbyrån Finwire