SAS tecknar kreditfacilitet på 1,5 miljarder norska kronor med stöd av norska staten

Flygbolaget SAS har tecknat en ny kreditfacilitet på 1,5 miljarder norska kronor med en löptid på tre år, garanterad till 100 procent av GIEK, Garantiinstiuttet for Eksportkreditt. Det framgår av ett pressmeddelande.

De norska lånegarantierna till flygföretag, som godkänts av Eftas övervakningsmyndighet och den norska riksdagen är avsedda att stödja flygbolags likviditet och säkerställa flygverksamhet i Norge under covid-19-pandemin.

– Vi är glada över att vi har kunnat teckna denna kreditfacilitet med stöd av den norska staten. Faciliteten ökar vårt finansiella handlingsutrymme under en tid då det råder fortsatt osäkerhet om när efterfrågan normaliseras. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med att minska våra kostnader, öka effektiviteten samt kontinuerligt anpassa vår produktion utifrån efterfrågan, säger Magnus Örnberg, finanschef i SAS.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire