Saxlunds största ägare, styrelse och ledningen tecknar sina andelar i pågående nyemission

Saxlund ledning och samtliga styrelseledamöter har tecknat sina andelar i den pågående nyemissionen i bolaget. Detta motsvarar totalt 4,2 procent av företrädesemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vidare har även den största ägaren Mats Gabrielsson genom bolag och närstående tecknat sig för sin andel, vilket motsvarar 19,7 procent av företrädesemissionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire