Scout Gaming ingår avtal med Nordic Leisure

Scout Gaming Group ingår avtal med Nordic Leisure om leverans av bolagets Daily Fantasy Sports-plattform.

Avtalet innebär att Nordic Leisure-koncernen får full tillgång till Scout Gamings fulla DFS-spelplattform, med möjlighet att erbjuda Scout Gamings Daily Fantasy Sports-lösning till koncernens samtliga kunder.

Scout Gamings plattform väntas finnas fullt integrerad i Nordic Leisures produktutbud under 2018.

”Jag tycker att det är roligt att vår produkt möter fortsatt stark efterfrågan. Nordic Leisure är en duktig snabbväxande aktör med en stor andel reglerade intäkter som jag tror kommer att bli en stark partner för oss framöver”, kommenterar Scout Gamings vd, Andreas Ternström.

När Nordic Leisure går live med Scout Gamings Daily Fantasy Sports-plattform kommer Scout Gamings geografiska marknad att utvidgas till att även innefatta Lettland och Litauen. Nordic Leisure kommer att ingå med koncernens samtliga varumärken i det likviditetsnätverk som Scout Gaming etablerar. I nätverket ingår eller avser att ingå, sedan tidigare Betsson, Bethard, Gofantasy, Fanteam och PAF, varav de tre sistnämnda har gått live med Scout Gamings DFS-produkt.

”Vi har god kännedom om Daily fantasy Sports hos oss internt. När det nu äntligen finns en produkt som möter våra höga kvalitetskrav var valet enkelt. Utöver den uppenbara platsen i vårt befintliga produktutbud, ser vi även att det finns goda synergier med de media- och sportsatsningar vi löpande arbetar med i koncernen”, kommenterar Nordic Leisures vd, Peter Åström.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Ternström, vd
Tel: +46 706 770 660
E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com

Om Scout Gaming Group
Scout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har drygt 50 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

Om Nordic Leisure
Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern som driver verksamhet inom två affärsområden, Onlinespel och Media. Bolagsgruppen har kontor i Tallinn, Riga, Malta, Marbella och Stockholm. De operativa dotterbolagen innehar nationella licenser och tillstånd för sina verksamheter och koncernen sysselsätter omkring 180 anställda. Nordic Leisure är noterat på Nasdaq First North i Stockholm.

Denna information är sådan som Scout Gaming är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 21 december 2017, klockan 08.00 CET.

Taggar: