Future Gaming Group har tillträtt förvärven av Viistek Media och Unlimited Media

Future Gaming Group (FGG) kan meddela att man under kvällen den 20 december 2017 tillträtt förvärven av estniska affiliateverksamheten Viistek Media och maltesiska Unlimited Media, vilket driver och marknadsför siterna SuomiVegas & SverigeKronan. Verksamheterna, för vilka FGG betalar 90MSEK i initial köpeskilling och ytterligare 38MSEK i möjlig villkorad tilläggsköpeskilling, kommer att konsolideras in i bolagets siffror från och med den 20 december 2017 och kommer få full effekt under första kvartalet 2018.

På en konsoliderad basis (pro-forma) för de senaste tolv månaderna till och med sista september 2017 uppvisar de tänkta förvärven samt Phase One en omsättning om 68MSEK med en EBITDA på 31MSEK. Dessa pro-forma siffror inkluderar verksamheten i Viistek, SverigeKronan, SuomiVegas och Phase One (redan förvärvat, se pressmeddelande 20 september 2017) och exkluderar den befintliga verksamhet (Playhippo.com, Happybingo.com, VipStakes.com, etc.) som planeras att knoppas av till ett separat bolag och därefter delas ut till befintliga aktieägare (se pressmeddelande 19 oktober 2017).

I samband med tillträdet stärker FGG sin organisation och ledning. Initialt kommer styrelseordföranden Tobias Fagerlund att ta en mer aktiv roll som arbetande styrelseordförande. Tobias har över 10 års erfarenhet från spelbranschen och sitter bland annat i Net Gaming Europe och Global Gamings styrelser och har varit VD för bland andra Entraction Ltd och iGame Malta. Bolaget har även stärkt ledningen genom rekryteringen av en meriterad CFO i form av Alexander Petersson. Alexander kommer senast från positionen som CFO på Cherry där han jobbade med integrationen av ComeOn-förvärvet och processen att byta lista till Nasdaq OMX:s midcap-lista.

Björn Mannerqvist, VD säger i en kommentar:

”Vår vision är att bli en ledande affiliateaktör på reglerade marknader och inom Paid Media. Efter en intensiv höst där vi alla jobbat hårt med att identifiera, finansiera och stänga förvärven känner vi stor trygghet och tillförsikt inför 2018. Vår bedömning är att det finns betydande synergier och tillväxtmöjligheter i verksamheterna. Med en förvärvsram på upp till 200MSEK så kommer vi även fortsätta söka kompletterande förvärv och hålla ett fortsatt högt tempo inom våra verksamhetsgrenar. Det här har vi sett fram emot länge.”

Bolagets huvudägaren NEVI har kommunicerat att man minskat sitt ägande genom att utanför börsen sälja aktier till en grupp investerare. Största andelen köptes av Chrolo Investment AB och Stonebull AB, båda investerare med lång erfarenhet från spelbranschen. Köparkonstellationen äger efter transaktionen ca. 20 % av aktierna i FGG. Investerarna har meddelat ledningen och styrelsen i FGG att de ser långsiktigt på sitt ägande och bedömer att bolaget står inför en spännande framtid. Investerarna som deltog i transaktionen förvärvade 40 000 000 aktier i bolaget till ett pris om 0,35 kr per aktie.

Stockholm 21 December 2017
Future Gaming Group International AB (publ)
För ytterligare information:
Björn Mannerqvist, VD
Mail: info@futuregaminggroup.com     Web:  https://futuregaminggroup.com/

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com www.vipstakes.com www.mywin24.com  samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance.