SealWacs AB publicerar godkänt åternoteringsmemorandum

Sealwacs, som idag äger de norska aktiebolagen Maxsnus.no AS och We Care AS, båda verksamma inom ”non-smokesegmentet”, har sedan våren 2021 arbetat med att ta fram ett åternoteringsdokument och att implementera rutiner för att den nybildade koncernen ska kunna leva upp till regelverket för noterade bolag på Spotlight Stock Market.

  • Det är mycket glädjande att vi nu är igenom åternoteringen hos Spotlight Stock Market. All osäkerhet rörande företagets substans är nu borta. Jag vill framför vår tacksamhet till både Spotlight och till vår finansiella rådgivare, Göteborg Corporate Finance, GCF, för allt tålamodsprövande arbete, som gör att vi nu kan glädjas åt att äntligen vara i mål. I praktiken betyder det att vi äntligen kan visa världen vad våra ambitioner är, kommenterar Marius Arnesen, VD på Sealwacs.

Godkänd omnotering
Nu har Spotlight meddelat godkännande av SealWacs åternoteringsmemorandum och gett klarsignal från att återföra aktien från Observationslistan.

Att SealWacs nu är igenom åternoteringsprocessen innebär att Bolaget kan fokusera all kraft på att genomföra viktiga framtidsplaner. Den 3 november 2021 informerade SealWacs om planerna att introducera ett egentillverkat snus under våren 2022. Snuset kommer att tillverkas i Sverige, och kommer initialt att exporteras till den norska marknaden där företaget har en betydande egen distribution. Den norska snusmarknaden befinner sig i en snabb tillväxttakt, eftersom allt fler väljer snus fram andra nikotinprodukter. 2002 såldes 9,3 miljoner snusdosor i Norge. 2009 var antalet 34 miljoner. I år beräknas det säljas långt över 80 miljoner snusdosor.

Bolaget har tidigare informerat om planerna på att växa genom organisk tillväxt, strategiska förvärv och avtal med väl etablerade distributörer såväl inom som utom den nordiska marknaden. Inte minst är den brittiska marknaden av stort intresse för Bolaget.

SealWacs har tidigare meddelat planerna på att genomföra en företrädesemission under våren 2022. Syftet med emissionen är att finansiera Bolagets offensiva marknadssatsningar, särskilt strategiska förvärv såväl i Norge och Norden som på andra marknader i Europa.

Stora ambitioner

Sealwacs är Nordens snabbast växande koncern inom rökfritt segment. Detta segment utgörs av lagliga nikotinprodukter som ersättning för den mycket skadliga röktobaken. Bolagets löpande verksamhet finns främst i Norge, men även i hela Norden och Storbritannien. Företaget är särskilt starkt positionerat inom områdena snus och elektroniska cigaretter, inklusive juice, med ett antal ensamrättsavtal med väletablerade rökfria produkter, tolv fysiska butiker, fyra egna webbutiker (www.nordamp.nowww.maxsnus.nowww.friskedrag.no, og www.elektroniske-sigaretter.no )

E-cigarett-marknaden, som fortfarande är i ett tidigt skede, hade en omsättning i Europa om 8,3 miljarder USD 2020 och förväntas öka med 11procent 2021. Snus hade en global omsättning 2020 om 2,6 miljarder dollar. Marknaden indikerar stark fortsatt tillväxt. Europa är den största marknaden och står för 40 procent av den globala omsättningen varav Sverige och Norge är de två största marknaderna.