SHI:s dotterbolag Natural Shop Europe ABs emission fulltecknad

Scandinavian Health Innovations AB (publ) (”SHI”) har under 2019 och 2020 investerat i dotterbolaget Natural Shop Europe ABs (”Natural Shop” eller ”Bolaget”) tekniska plattform som erbjuder hälsoprodukter och kosttillskott online. Bolaget har under maj-juni 2020 genomfört en fulltecknad spridningsemission som tillför Bolaget 1,0 MSEK före emissionskostnader till en pre-money värdering om 10,0 MSEK.

SHI har under 2019 och 2020 investerat i dotterbolaget Natural Shops tekniska plattform som erbjuder hälsoprodukter och kosttillskott online. Bolaget har inlett samarbete med ett expertråd bestående av bland annat en läkare, en immunolog och en hudterapeut som tillsammans väljer ut produktutbudet som Natural Shop distribuerar online. Satsningen är i enlighet med SHIs långsiktiga strategi med en ökad närvaro online och att göra fler hälsoprodukter tillgängliga för hälsomedvetna konsumenter.

Plattformen lanserades under mars 2020 på den svenska marknaden och målsättningen är att under 2021 lansera på flera marknader inom EU. Produktutbudet kommer att utökas varje månad under 2020 och 2021 med målsättning att ha ett komplett produktsortiment med noga utvalda naturliga, ekologiska och hållbara hälso- och hudvårds produkter under 2021.

Spridningsemissionen genomfördes till en pre-money värdering om 10,0 MSEK. Emissionen avslutades i juni 2020 och registrerades hos Bolagsverket i september 2020 och tillför Bolaget 1,0 MSEK före emissionskostnader. SHI har deltagit i emissionen med 0,5 MSEK. Efter emissionen uppgår antalet delägare till 83 stycken och post-money värderingen till 11,0 MSEK. SHIs ägande efter emissionen uppgår till cirka 95,5 procent av kapitalet och cirka 97,5 procent av rösterna.

Den lyckade emissionen möjliggör ökad tillväxt och nya satsningar under året. Det tillförda kapitalet kommer att synas i koncernens balansräkning under Q3 2020.

Jag är både glad och överväldigad över det stora intresset i emissionen. Jag ser fram emot att fortsätta ta Natural Shop till nya nivåer och skapa en hälsosammare värld tillsammans med våra kunder och aktieägare, säger Robin Grannesberger, COO på Natural Shop Europe AB.