The Single Malt Fund – världens första whiskyfond till börsen

The Single Malt Fund har godkänts för notering på Nordic Growth Market (NGM) i Stockholm. Fonden blir därmed inte enbart den första riktiga whiskyfonden, utan också den första att börsnoteras.

”Rare whisky har på senare år utvecklats till en attraktiv investeringsmarknad med god avkastning och omsättning. Genom att skapa en riktig fond, reglerad och börsnoterad i Sverige och under Finansinspektionens tillsyn, vill The Single Malt Fund öppna denna marknad för vanligt folk”, säger Christian Svantesson, grundare och VD för The Single Malt Fund. ”Det har varit en lång och arbetsam process att hitta fram till rätt lösning, så det känns mycket bra att nu kunna välkomna investerare.”

Prospektet godkändes av Finansinspektionen i början av december. Fonden kommer att bedrivas i enlighet med regelverken för Alternative Investment Funds (AIF) i syfte att generera god avkastning till andelsägarna. Investeringar kommer att göras i ovanlig och sällsynt whisky, så kallad limited & rare whisky .

Whiskyindex RW Apex 1000 har de senaste 12 månaderna visat en värdeutveckling 31 procent (30 oktober 2016 – 30 oktober 2017). Samma index har under de senaste 10 åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 24,6 procent.

Fonden kommer att ha en aktiv investeringsstrategi. Försäljning av whisky kommer att ske via webbplatsen www.thesinglemaltfund.com där fondens investerare ges förtur att köpa enskilda flaskor, innan de bjuds ut på den öppna marknaden.

”Då en del whisky kan vara svår att få tag på, tror vi att denna förmån kommer att uppskattas av många investerare och samlare. Dessutom köper man ju av sig själv, indirekt!”, säger Christian Svantesson.

Fonden siktar på att ta in som mest 25 miljoner euro i form av andelslån. Fonden är en stängd fond som likvideras efter sex år. Det innebär att investerare kan investera direkt i fonden genom att teckna andelar under teckningstiden. Efter notering finns endast möjlighet att köpa/sälja andelar i andra hand över börsen.

Minsta belopp att investera:  1 000 euro
Teckningstid:                         16 januari – 16 februari 2018
Likviddag:                              8 mars 2018
Första handelsdag:               12 mars 2018
Notering:                                NGM-NDX

Prospekt finns tillgängligt på The Single Malt Funds hemsida, www.thesinglemaltfund.com , där även anmälningssedel kommer att finnas tillgänglig från den 16:e januari. Mangold AB är emissionsinstitut och har även åtagit sig att vara marknadsgarant och ställa köp- och säljkursen i andelslånen.

För ytterligare information, kontakta: 
Christian Svantesson VD
Telefon: +46 70 888 02 89
E-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om The Single Malt Fund
The Single Malt Fund är världens första reglerade whiskyfond, står under FI:s tillsyn och är godkänd för notering på Nordic Growth Market (NGM). The Single Malt Fund bedrivs i enlighet med regelverken för Alternative Investment Funds (AIF) i syfte att generera god avkastning. The Single Malt Fund ska ha en aktiv investeringsstrategi, vilket betyder att fonden löpande under sin livstid kommer att köpa och sälja limited & rare whisky . Andelsägare kommer att erbjudas förtur för att köpa whisky av fonden. För ytterligare information, se www.thesinglemaltfund.com .