Sista dag för handel i PromikBook AB:s aktier blir den 14 februari 2020

PromikBook AB (publ) (”PromikBook”) har genom pressmeddelande tidigare idag, den 31 januari 2020, kommunicerat att styrelsen i PromikBook beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Spotlight Stock Market (”Spotlight”). PromikBook har nu informerats om att Spotlight godkänt bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i PromikBooks aktier blir den 14 februari 2020. PromikBook har med anledning därav beslutat att inte offentliggöra bolagets bokslutskommuniké för 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Olov Marchal (VD)

Telefon: 0766-773085

E-post: olov.marchal@promikbook.com