Sista dag för handel med BTA 21 maj 2018

Företrädesemissionen som avslutades i april 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med AcouSort BTA (betald tecknad aktie) är den 21 maj 2018 och stoppdagen är den 23 maj 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 25 maj 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 001 666,60 kronor fördelat på 10 016 666 aktier.

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen var Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget var Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerade emissionsinstitut.

För ytterligare information om AcouSort, vänligen kontakta:

Torsten Freltoft, VD
Telefon: +45 2045 0854
E-post: torsten.freltoft@acousort.com

Om AcouSort

AcouSort AB (556824-1037) är ett teknologiföretag inriktat mot medtech/biotech, baserat i Lund. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod att separera, anrika och rengöra biologiska celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Bolagets initiala affärsidé är att utveckla vetenskapliga instrument baserade på akustofores för bioanalytisk forskning. Bolaget har dessutom ett antal utvecklingssamarbeten med ledande life science företag och har som vision att bli en ledande leverantör av OEM-produkter baserade på akustofores avsedda för hantering av celler och partiklar inom kliniska tillämpningsområden exempelvis cancer och sepsis (blodförgiftning). För ytterligare information, besök: http://www.acousort.com