Villkorat stämmans beslut är sista dag för handel med rätt till utdelning 23 maj 2018.

Villkorat beslut på årsstämman den 23 maj 2018, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 24 maj 2018.

Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 23 maj 2018.

Styrelsens förslag till utdelning är 0,55 kr per aktie.

Avstämningsdag är den 25 maj 2018.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se