Sista dag för handel med BTA i Insplorion AB

Företrädesemissionen i Insplorion AB har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ersättas med vanliga aktier. Sista dag för handel med BTA är den 8 juli 2019 och nya aktier kommer att bokas in på respektive depå den 12 juli 2019.

Information om betald tecknad aktie
Kortnamn: INSP BTA
ISIN-kod: SE0012674091
Sista handelsdag: 8 juli 2019

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Insplorion i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare.

Frågor besvaras av
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com