Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 i Hybricon

Den 26 november 2020 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (HYCO TO 2) som emitterades i samband med emissionen i november/december 2018. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är den 30 november 2020.

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 26 november 2020, alternativt nyttjas för teckning senast den 30 november 2020, förfaller. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att de aktivt utnyttjas eller avyttras. Stängningskursen för aktien den 19 november 2020 var 0,072 SEK.

Villkor för teckningsoptioner
Det finns 109 417 697 utelöpande teckningsoptioner av serie TO 2. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för en teckningsoption teckna 0,58 st. nya aktier i Hybricon till en kurs om 0,56 SEK per aktie. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 26 november 2020. Teckningsoptionerna har kortnamnet HYCO TO 2 och ISIN-koden SE0011973544. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av memorandumet som gavs ut i samband med emissionen i november 2018. Memorandumet finns tillgängligt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com

För ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Fuchs 
Verkställande direktör,  Tel: 072–733 22 09,  E-post: marten.fuchs@hybricon.se

 

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.