Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3

Den 24 oktober 2018 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3, vilka emitterades i samband med företrädesemission i oktober 2017. Sista dag att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 3 är den 26 oktober 2018.

Observera att de teckningsoptioner av serie TO 3 som inte avyttras senast den 24 oktober 2018 eller utnyttjas för teckning av aktier senast den 26 oktober 2018 blir ogiltiga och förlorar sitt värde.

”Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO 3 är över den nuvarande börskursen och de som tecknar aktier skall vara medvetna om det” kommenterar Mikael Lindstam, VD för Aptahem AB.

För ytterligare information:
Aptahem AB

Mikael Lindstam, VD
Tel: 0766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com 

Om Aptahem
Aptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.