Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3

Den 24 oktober 2018 är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO...