SolidX – Snabbast växande konsultbolag i Sverige.

Konsultkollen 2022 visar att SolidX är ett av Sveriges snabbast växande bolag sett till omsättningstillväxt samt medarbetartillväxt. I Konsultkollen jämför Cinode boksluten för över 200 svenska konsultbolag med minst 15 medarbetare. Bolaget hamnar i topp 5 inom ett flertal kategorier.

Cinodes årliga undersökning ”konsultkollen” visar att SolidX är på sjätte plats i Sverige gällande omsättningstillväxt – mellan år 2020-2021. Samt fjärde plats I Sverige sett till medarbetartillväxt.

Länk till Konsultkollen 2022 finns här.

" Det är extra roligt att se hur SolidX Ställer sig gentemot konkurrenter och branschkollegor. SolidX är idag ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag, och vi ser detta som ett utmärkt kvitto på att vårt arbete syns och också gör avtryck i branschen. Speciellt när ett flertal bolag tar efter SolidX affärsmodell.
kommenterar Filip Alexanderson, Koncern-VD på SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.