UC tilldelar SolidX certifikat och utmärkelsen Nordiskt Tillväxtbolag

SolidX AB har tilldelats certifikatet och utmärkelsen Nordiskt tillväxtbolag av UC.

Endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig som tillväxtföretag och SolidX hör därmed till den exklusiva skara som kvalificerar sig för UC Nordiskt Tillväxtcertifikat. Utmärkelsen nordiskt tillväxtbolag baserar sig på ett antal olika parametrar som tillväxt, lönsamhet, soliditet, EBITDA-marginal och antal anställda. Förutom UC Nordiskt Tillväxtbolag har SolidX detta år även blivit utsett till Gasellföretag och rankats som ett av de snabbast växande konsultbolagen i Sverige i en oberoende granskning utförd av Cinode.

Vi ser stolt detta som ytterligare en fjäder i hatten och bevis på SolidX företagsidé och en god fortsättning på den rad av utmärkelser som vi mottagit inom kort tid

Kommenterar Filip Alexanderson, Koncern-VD på SolidX.

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, Koncern-VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget tre dotterbolag, Sekel AB, SolidX Care AB samt SolidX ApS (Danmark). Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.