#22-79  Information om sista dag för handel med betalda tecknade units samt första dag för handel med teckningsoptioner utgivna av TopRight Nordic AB

Företrädesemissionen i TopRight Nordic AB (”Bolaget”) är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med betalda tecknade units har fastställts till den 19 oktober 2022.

Första dag för handel för Bolagets teckningsoptioner av serie 2 (TO2) och serie 3 (TO3) har fastställts till tisdagen den 25 oktober 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO2 i sammandrag:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 20 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde 0,05 kr och högst 1,63 kr.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO3 i sammandrag:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023. Teckningskursen uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde 0,05 kr och högst 1,63 kr.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: TopRight Nordic BTU

Kortnamn: TOPR BTU

ISIN-kod: SE0018534869

FISN-kod: TOPRIGHT/UT 4 AK+8 TO

CFI-kod: MCMUXR

Sista dag för handel: 2022-10-19

Instrument-ID: AXD8

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: TopRight Nordic TO2

Kortnamn: TOPR TO2

ISIN-kod: SE0018534836

FISN-kod: TOPRIGHT/OPT RTS 20230309

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2022-10-25

Sista dag för handel: 2023-03-07

Instrument-ID: BDB5

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 384 800

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Listningsnamn: TopRight Nordic TO3

Kortnamn: TOPR TO3

ISIN-kod: SE0018534844

FISN-kod: TOPRIGHT/OPT RTS 20230915

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2022-10-25

Sista dag för handel: 2023-09-13

Instrument-ID: BDB6

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 20 384 800

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.