Sollentuna Stinsen JV AB har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om 400 miljoner kronor