Sollentuna Stinsen JV AB har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om 400 miljoner kronor

Sollentuna Stinsen JV AB har framgångsrikt genomfört en emission om 400 miljoner kronor seniora...