Star Vault genomför en företrädesemission på 5,0 miljoner kronor

Spelutvecklingsbolaget Star Vault har belutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare på 5,0 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kapitaltillskottet ska användas för att framgångsrikt kunna finjustera och lansera Mortal Online 2 under optimala förhållanden.

Villkoren i nyemissionen är 1:20, vilket innebär att 20 befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 35 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 9 december och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 10 december. Teckningstiden löper från 15 december till 30 december och handel med teckningsrätter pågår den 15 december till 28 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire