STENOCARE A/S godkänt för notering på Spotlight

Det danska läkemedelsbolaget STENOCARE A/S grundades 2017 i syftet att skapa bättre livskvalitet för patienter. STENOCARE är ett läkemedelsbolag inom växtbaserat läkemedel. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera planerad tillväxt, vilket inkluderar utvecklingen av en egen produktionsanläggning för att producera det egna växtbaserade läkemedlet för patienter i Danmark och Europa.

I Danmark pågår ett fyraårigt försöksprogram som är godkänt av danska läkemedelsmyndigheten, vilket gör det möjligt för danska läkare att ordinera medicinsk cannabis för medicinsk användning och STENOCARE är en ”first-mover” inom det fyraåriga försöksprogrammet. STENOCARE var det första bolaget att erhålla alla licenser från det danska läkemedelsverket för att odla och producera samt importera och distribuera medicinsk cannabis. STENOCARE har tre produkter som importeras från STENOCAREs strategiska partner, det kanadensiska bolaget CannTrust Inc. [TSX: TRST].

Den initiala affärs- och intäktsmodellen består av distribution av importerad växtbaserat läkemedel via apotek och sjukhus i Danmark. Det är STENOCARE:s avsikt att etablera en egen produktionsanläggning för odling och produktion i Bolagets befintliga lokaler på Jylland i Danmark för att sälja på den danska och europeiska marknaden.

STENOCARE har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market (som danskt bolag i danska kronor). Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas, vilket är uppfyllt med teckningsåtagandet inför emissionen. En annan förutsättning är att de uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare.

Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs i emissionen: DKK 8,80 per aktie

Teckningsperiod: 21 September till den 5 Oktober 2018
Emissionsvolym: Upp till 18 594 400 DKK
Värdering: Bolaget värderas pre-money till 59,7 MDKK
Beräknad första dag för handel: Den 25 oktober 2018 under kortnamnet STENO

För mer information, vänligen kontakta:
Christina Ploom

COO and Head of Market Surveillance, Spotlight Stock Market
+46 8 511 680 18
cp@spotlightstockmarket.com