Styrelseledamöter och VD tecknar aktier i pågående emission

VD och Styrelseledamöterna i Augeo Group AB u.n.ä till Vaxxa AB avser att teckna sig, direkt eller via bolag, enligt nedan i den pågående emissionen. Styrelsen tecknar samtliga innehavda teckningsoptioner.

  • Per Hägerö: 5 079 043 units
  • Karl Frindberg: 5 000 000 units
  • Mikael Tinglöf: 12 431 777 units

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till Memorandumet. Memorandum och anmälningssedel finns tillgänglig på sidan Handlingar på Bolagets hemsida (www.augeogroup.se, Mangold Fondkommissions hemsida (https://www.mangold.se/aktuella-emissioner/) och även på Spotlight Stock Markets hemsida (https://www.spotlightstockmarket.com

Karl Frindberg, VD Telefon: 0705-303123