Skolon tecknar det första kommunövergripande avtalet i Danmark

Från pilotavtal till utökat avtal för kommunens alla skolor. Middelfart kommun blir nu den första danska huvudmannen som väljer att använda Skolon för att förenkla det digitala lärandet för alla sina lärare och elever, något som blir ett viktigt steg i Skolons etablering på den danska marknaden.

Skolon (publ) används sedan tidigare på ett antal enskilda skolor i olika kommuner i Danmark som ett första steg i etableringen på marknaden. Nu väljer den danska kommunen Middelfart att gå från ett pilotavtal till ett flerårigt kommunövergripande avtal för alla sina skolor. Det innebär enklare digitalt lärande för 4500 lärare och elever och också att Middelfart blir den första danska huvudmannen att ingå ett avtal med Skolon för hela sin kommun.

 

– Vårt samarbete med Middelfart har fungerat jättebra och vi är givetvis glada över att Middelfart väljer att utöka sitt avtal till att omfatta hela kommunen. Detta är ett viktigt nästa steg för oss när det gäller vår etablering i Danmark och det ger oss också en bra referens för andra huvudmän på den danska marknaden för nästa steg i vårt etableringsarbete, säger Oliver Lundgren, vd på Skolon.

 

Avtalet innebär att Middelfarts skolor kommer att använda Skolon som samlingsplats för sina digitala läromedel och skolverktyg för alla lärare och elever.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.