Ägandeförändringar i Skolon AB (publ)

Swedbank Robur Fonder har den 20 december 2023 förvärvat 1 250 000 aktier i bolaget, motsvarande 4,7% av bolagets totala antal aktier. Transaktionen slutfördes utanför marknaden.

Säljare är en av Skolons grundare, Anders Abrahamsson, via sitt bolag Proweden AB. Anders Abrahamsson är sedan en tid tillbaka inte längre aktiv i bolaget. Försäljningen initierades för att stärka säljarens likviditet och dessutom bidrar försäljningen till att stärka och bredda ägarbasen i bolaget till fördel för alla aktieägare. Anders Abrahamsson, genom Proweden AB, har en fortsatt stark tro på bolaget och har ingått ett 15 månaders så kallat “lock-up-avtal” om försäljning av fler aktier i bolaget.

 

Swedbank Robur Fonder har sedan tidigare inga aktier i bolaget.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.