ABG Sundal Collier publicerar analys av Skolon AB (publ) – se intervju med vd Oliver Lundgren

På uppdrag av Skolon AB (publ) har ABG Sundal Collier genomfört och sammanställt en initieringsanalys, något som ger intressenter en bredare inblick i Skolons verksamhet. Skolons vd Oliver Lundgren berättar med anledning av detta mer om bolaget och ger svar på frågor om nutids- och framtidsläge i en intervju med analytiker Nikola Kalanoski.

Syftet med ABG Sundal Colliers initieringsanalys av Skolon är att ge investerare, aktieägare och aktieintresserade en bredare och oberoende inblick i Skolon som publikt bolag. Skolons vd Oliver Lundgren berättar:
 

– Jag är övertygad om att denna initieringsanalys är en viktig hjälp och ett värdefullt redskap för framtida investerare och befintliga aktieägare. Detta för att ännu bättre kunna förstå värdet som vår verksamhet skapar och de stora möjligheter som finns för lärare och elever med vår plattform. Vi vet att vi i Sverige ligger ett par steg framför när det kommer till att nyttja digitaliseringens krafter i skolan och att vi som bolag har stor potential att fånga möjligheterna även utanför Nordens gränser, framför allt då vi också hjälper skolhuvudmän att bli GDPR-kompatibla. Vår resa mot målet att bli marknadsledande i Europa har bara börjat.

 

Med anledning av initieringsanalysen deltog Skolons vd Oliver Lundgren i ett samtal med ABG Sundal Colliers analytiker Nikola Kalanoski. Ta del av den 15 minuter långa intervjun i sin helhet via denna länk.

Initieringsanalysen från ABG Sundal Collier finns att läsa och ta del av här.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.