Kallelse till årsstämma i Skolon AB (publ)

Aktieägarna i Skolon AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april...