Skolon och Freja i samarbete kring digitala nationella prov

Freja eID Group AB (publ) och edtechbolaget Skolon AB (publ) har skrivit ett avtal för att samarbeta om e-tjänstelegitimering för skolpersonal inför de digitala nationella prov som införs i Sverige under 2024.

I år påbörjas utrullningen av de digitala nationella proven (DNP) och de kommer att omfatta såväl grundskola som gymnasieskolan och Komvux. För att administrera proven finns krav att personalen måste ha en godkänd e-legitimation.

Skolons plattform samlar skolans alla digitala läromedel och skolverktyg på ett ställe och har idag över en halv miljon betalande användare. En av Skolons tjänster är integration med de system som krävs för att hantera de nationella proven. Avtalet mellan Freja och Skolon innebär att e-tjänstelegitimationen Freja OrgID kan användas integrerat med Skolon för att möta de regulatoriska kraven kring DNP. Det innebär också att personalen inte behöver använda sin privata e-legitimation. Freja är också den enda e-legitimation som möter de regulatoriska kraven för skolpersonal som inte är svenska medborgare genom att vara godkänd för e-legitimering på tillitsnivå 2 för användare från EU/EES och Storbritannien.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group kommenterar:
”Avtalet med Skolon visar hur viktigt partnerskap är för att nå ut till en bredare kundkrets. Det finns hundratals skolhuvudmän i Sverige och med Skolon kan vi nå ut till många av dessa på ett sätt som vi inte skulle kunna på egen hand. Att Skolon dessutom har en otroligt smidigt och kostnadseffektiv integration för att hantera de digitala proven passar väl in i Frejas produktfilosofi kring användarvänlighet och effektivitet.”

Oliver Lundgren, vd Skolon kommenterar:

”Genom vårt samarbete med Freja eID kan vi erbjuda våra användare och skolhuvudmän en kostnadseffektiv och smidig lösning, även gällande hanteringen av e-legitimationer för personal och som en integrerad del av sin befintliga leverans. Detta sparar tid för skolhuvudmän i förberedelsearbetet inför DNP och ökar även värdet för våra användare.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post:
johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information: www.frejaeid.com  – https://frejaeid.com/finansiell-info/