Genetic Analysis ingår partnerskap för att ta steget in på konsumentmarknaden med GA-map®

OSLO, NORGE – 21 december 2023: Mikrobiom DX-bolaget Genetic Analysis AS (“GA” eller “Bolaget”) tillkännager idag ett samarbete med Comono AS (“Comono”) för att utveckla en digital affärsplattform av mikrobiomtester avsett för konsumentmarknaden. Den digitala plattformen är redan i långt framskriden utvecklingsfas, och ett joint venture (“JV”) kommer att upprättas för att slutföra utvecklingen och kommersialisera konsumenterbjudandet med en förväntad lansering under andra kvartalet 2024. JV:t syftar inledningsvis till att rikta in sig på den nordiska konsumentmarknaden genom onlineförsäljning. Genom att kombinera GA:s validerade testplattform och bakteriella kunskap med avancerad programvara tar GA ett strategiskt steg in på konsumentmarknaden för mikrobiomtestning och levererar en innovativ och användarvänlig testningstjänst som är idealisk för konsumentmarknaden.

Ronny Hermansen, VD för Genetic Analysis, kommenterar:

“Det finns idag ett stort behov av högkvalitativa, standardiserade och användarvänliga mikrobiomtester inom konsumenthälsa. Jag är därför mycket glad över att kunna berätta att vi har hittat den ideala samarbetspartnern som gör det möjligt för oss att fokusera på denna marknad, med en lösning som enkelt kan utökas internationellt. GA:s högkvalitativa tarmtestplattform i kombination med våra partners avancerade mjukvarulösningar kommer att resultera i ett effektivt och högkvalitativt erbjudande till konsumenterna. Ett tydligt steg framåt som ligger väl i linje med de uppdaterade mål och den strategi som kommunicerades i samband med företrädesemissionen”.

Comono har en dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt utveckla digitala lösningar och företag, särskilt inom hälsosektorn. I vårt samarbete kommer GA att kombinera sin expertis inom mikrobiomtestning och omfattande bakteriedatabas med toppmodern AI-programvara för att etablera en plattform för mikrobiomtestning av konsumenter, med primärt fokus på tarmhälsa. GA kommer att tillhandahålla sina testtjänster till JV:t från sitt servicelabb i Oslo, i sin tur kommer JV:t initialt att fokusera på att nå den nordiska konsumentmarknaden genom onlineförsäljning. Plattformen är utformad för att snabbt leverera exakta, högkvalitativa och handlingsbara resultat till konsumenterna och tack vare plattformens digitala anpassningsförmåga kan också den i framtiden sömlöst expandera till andra marknader, inklusive Europa, USA och Asien. Med detta vill GA sätta en ny standard för mikrobiomtestning av konsumenter i en tid av framsteg inom hälsokunskap.

Bildandet av det gemensamma bolaget pågår och förväntas lanseras under Q2 2024. GA kommer att förvärva ett 33-procentigt ägande genom att investera 500 000 NOK. Initialt kommer både GA och Comono att tillsammans investera totalt 1,5 miljoner norska kronor, vilket säkerställer finansiering fram till produktlanseringen. Under 2024 avser JV:t att säkra ytterligare kapital genom att attrahera nya investerare och erhålla bidrag från befintliga aktieägare.

Om konsumentmarknaden

Cirka 20 procent av befolkningen i västvärlden lider av tarmrelaterade problem/tillstånd, och marknaden för mikrobiomtester förväntas öka betydligt under de kommande åren eftersom konsumenterna är fokuserade på bättre hälsa. Trenden inom wellness, hälsosam livsstil och självtestning har accelererat efter covid. Tillförlitlig statistik över marknadsstorleken för mikrobiomtestning av tarmfloran hos konsumenter i Europa saknas. En bra indikation på marknadens betydelse och potentiella tillväxt är dock att titta på den europeiska probiotikamarknaden, som förväntas uppgå till 18,76 miljarder USD 2028, en ökning från 12,40 miljarder USD 2022, och som växer med en CAGR på 7,14 procent under den prognostiserade perioden. Storleken på probiotikamarknaden visar att det finns en enorm vilja att spendera pengar på utmaningar med försämrad tarmhälsa, och därmed också ett intresse och behov av mikrobiomtestning. (https://www.arizton.com/market-reports/europe-probiotics-market)

Detta är en översättning av det engelska originalet. Om det finns någon inkonsekvens mellan den engelska och den svenska versionen ska den engelska versionen gälla.

För mer information om GA, vänligen kontakta:
Ronny Hermansen, VD
E-post: rh@genetic-analysis.com

Om Genetic Analysis
Genetic Analysis AS (GA) är ett vetenskapsbaserat diagnostiskt företag och en pionjär inom området mänsklig mikrobiom med mer än 15 års expertis inom forskning och produktutveckling. Den unika GA-map®-plattformen är baserad på en förinriktad multiplexmetod som är specialiserad för samtidig analys av ett stort antal bakterier i en reaktion. Testresultaten genereras med hjälp av den kliniskt validerade och banbrytande GA-map®-software algoritmen. Detta möjliggör omedelbara resultat utan behov av ytterligare bioinformatikarbete. GA:s vision är att bli det ledande företaget för standardiserade tarmmikrobiota-tester i världen, och GA har åtagit sig att hjälpa till att identifiera och återställa det mänskliga mikrobiomet genom sin toppmoderna teknik. GA har ett team av högt kvalificerade medarbetare med vetenskaplig bakgrund och kompetens inom bioinformatik, molekylärbiologi och bioteknik.

Mer information finns på Genetic Analysis hemsida: www.genetic-analysis.com

Håll dig uppdaterad om GA och registrera dig för mer investerarelaterad information: www.genetic-analysis.com/subscriptions/

Intresserad av att läsa mer om GA:s produkter? Besök ga-map.com

Om Comono

Comono är en grupp IT-utvecklare och entreprenörer med gedigen erfarenhet av att tillhandahålla konsulttjänster och leda nystartade företag (både egna och andra) som kommer från olika branscher (t.ex. bank, detaljhandel, försäkring, inkasso, hälsa, bygg etc. ) och discipliner (d.v.s. moln- / IT- / AI-strategi, projektledning, kravspecifikation, offentlig upphandling, utveckling, testning, infrastruktur, moln, etc.). Vi gillar att ha kul med teknik och tenderar att följa heta trender (t.ex. AI, blockchain, cloud computing, quantum computing, etc.) för att utnyttja dess fulla potential till förmån för våra kunder och nystartade företag. För nystartade företag; vi gillar att etablera och utveckla våra egna och/eller affärspartners idéer. Några av dem har klarat sig ganska bra! Kolla in www.ledidi.no och www.lesemester.no.

För mer information: www.comono.no