Sustainion Group tecknar aktier i power managementbolaget eSite Power Systems AB

Sustainion Group AB har tecknat 5 608 st aktier motsvarande 3 000 280 kr i rådande nyemission i power managementbolaget eSite Power Systems AB (”eSite”). Investeringen motsvarar en ägarandel om 4,9 % av bolaget. Sustainion har även en option att investera ytterligare 7 Mkr senast 2021-09-30 till samma villkor för att öka sin ägarandel till 14,7 %.

Sustainion ser stor potential i den rådande elektrifieringstrenden och har identifierat eSite som ett spännande bolag med stora möjligheter. eSite är ett ledande bolag inom kraftförsörjning av mobilmaster i länder/regioner med instabil elförsörjning där man med sin produkt bl.a. halverar dieselförbrukningen i befintlig kraftförsörjning med dieselgeneratorer.  

”Det är roligt att vi nu gör vår första investering inom elektrifiering och det känns bra att göra det i eSite som spelar en så stor roll med sina hållbara lösningar för energiförsörjning av mobilmaster i länder i bl.a. Afrika, Sydamerika och Asien. Med införandet av 5G så kommer behovet att öka av eSites smarta lösning som optimerar olika strömkällor såsom solpaneler, elnät, batterier och dieselgeneratorer på ett effektivt och hållbart sätt för att på så sätt säkerställa avbrottsfri drift och minska behovet av icke förnyelsebar elproduktion”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group.

 

För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid.  Verksamheten bedrivs idag i tre dotterbolag:

– Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound

– EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

– Enviroclean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

Sustainion Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG