BioStock: Redsense Medicals vd sammanfattar första halvåret och blickar framåt

År 2021 har inletts med hög aktivitet för Redsense Medical, som bland annat genomfört en framgångsrik avknoppning av dotterbolaget Odinwell, snart färdigutvecklat Redsense Clamp och tecknat ett distributörsavtal i Australien. Dessutom har bolagets marknadsposition stärkts tack vare en tydlig uppgång i hemodialys i hemmet, dels på grund av pandemin, dels efter politiska beslut i USA angående ersättningsmodeller. I en intervju med BioStock berättar vd Patrik Byhmer om årets hittills viktigaste händelser, planerna för hösten och den förändrade marknadssituationen för bolagets blodläckagealarm.

Läs intervjun med Patrik Byhmer på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/07/redsense-medicals-vd-sammanfattar-forsta-halvaret-och-blickar-framat/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Captal. https://www.biostock.se/