MaxFASTIGHETER noterar att Stenhus Fastigheters uppköpserbjudande till aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i MaxFASTIGHETER accepterats till mer än 98 %

MaxFastigheter i Sverige AB noterar att Stenhus Fastigheter AB idag i ett pressmeddelande har meddelat att det offentliga uppköpserbjudande som den 3 mars riktades till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter nu accepterats till 98,44 % av aktieägarna och 98,58 % av teckningsoptionsinnehavarna i bolaget.

Stenhus Fastigheter förlänger nu erbjudandet till och med den 16 augusti 2021 för att kvarvarande aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i MaxFastigheter ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

Stenhus Fastigheter avser att påkalla inlösen av minoritetsaktierna i MaxFastigheter samt att begära att MaxFastigheter ansöker om att bolagets aktier och teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq First North Growth Market.

Dagens pressmeddelande från Stenhus Fastigheter återfinns i sin helhet i följande länk: https://www.stenhusfastigheter.se/mfn_news/stenhus-fastigheter-kontrollerar-9844-procent-av-aktierna-i-maxfastigheter-och-forlanger-acceptfristen-samt-avser-pakalla-inlosen-av-minoritetsaktier-i-maxfastigheter/

Eskilstuna den 15 juli 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.se