MaxFASTIGHETER noterar att Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande avslutas och att tvångsinlösen av aktier och teckningsoptioner kommer att påkallas

MaxFastigheter i Sverige AB noterar att Stenhus Fastigheter i Norden AB idag har meddelat att det offentliga uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter, som lämnades den 3 mars 2021, efter förlängd acceptperiod nu accepterats av 99,57 % av innehavarna av aktier och av 99,88 % av innehavarna av teckningsoptioner i MaxFastigheter.

Erbjudandet är nu avslutat och som en konsekvens av den höga acceptansgraden kommer Stenhus Fastigheter att påkalla tvångsinlösen av kvarvarande aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter.

Stenhus pressmeddelande om fullföljandet av erbjudandet återfinns i sin helhet i följande länk:

https://www.stenhusfastigheter.se/mfn_news/stenhus-fastigheter-kontrollerar-9957-procent-av-aktierna-i-maxfastigheter-efter-genomforandet-av-det-offentliga-budpliktserbjudandet/

Eskilstuna den 18 augusti 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 30 juni 2021 uppgick fastighetsvärdet till 3,0 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.se