Svenska Nyttobostäder genomför riktad nyemission för kvittning av fordringar

Fastighetsbolaget Svenska Nyttobostäder meddelar att teckning och tilldelning skett av 757 683 preferensaktier i den riktade nyemission som beslutades på extrastämman den 1 december.

Det är Esplanaden Rinkeby Holding och Rinkebyterassen som tecknat preferensaktierna. Betalning sker genom kvittning av fordringar på sammanlagt cirka 75,8 miljoner kronor. De utvalda investerarna har tecknat avtal om att leverera aktiebolag innehållande färdigställda förvaltningsfastigheter.

Teckning av ytterligare aktier i den riktade emissionen får ske inom sex månader från emissionsbeslutet. Totalt 1 841 175 preferensaktier kan tecknas enligt beslutet på extrastämman.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire