Syncro Groups företrädesemission fullt registrerad

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller “Bolaget”) har som tidigare meddelats slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier serie B och teckningsoptioner av serie TO5, som beslutades av styrelsen den 7 juli 2023. De aktier och teckningsoptioner som ingick i garantiåtaganden som lämnades av styrelseledamöter och ledningspersoner har nu registrerats och samtliga aktier och teckningsoptioner hänförliga till företrädesemissionen är därmed registrerade hos Bolagsverket.

De garantiåtaganden som lämnades av styrelse och ledning har med hänsyn till gällande regelverk om handelsförbud 30 dagar före avlämnande av delårsrapport först nu kunnat slutföras. Registrering av aktier och teckningsoptioner som ingick i garantiåtagandena lämnade av styrelse och ledning har nu skett hos Bolagsverket.

 

Styrelse och ledning deltog totalt med cirka 2,9 MSEK i företrädesemissionen, varav cirka 1,4 MSEK genom teckningsförbindelser och cirka 1,5 MSEK genom garantiåtaganden.

 

Företrädesemissionen avslutades den 1 augusti 2023 och utfallet offentliggjordes den 3 augusti 2023. Totalt tillfördes Syncro Group cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader.

 

Totalt uppgick teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledningspersoner, till 10,4 MSEK motsvarande cirka 46 procent av det säkerställda beloppet i emissionen.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Henrik Sundewall, CFO Syncro Group

Telefon:  0768 77 00 00

E-post:  henrik.sundewall@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro möjliggör samarbete mellan människor och varumärken genom innovativ tech. Vi investerar i bolag som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och som samtidigt stärker och vidgar vårt erbjudande. Syncro har kontor i Sverige och Danmark, med huvudkontor i Stockholm.

 

Bolagets Qualified Adviser på Spotlight Stock Market är Mangold Fondkommission AB.